ผลงานการปฏิบัติงานของ สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก